1955, Dahili ve Harici Posta ve Dahili Telgraf ve Telefon Ücretleri Tarifesi,

Ankara Ege Matbaası, 41 Sayfa