Pul Tüccarları Cemiyeti, Kasım-Aralık 1965 Sayı: 5

Hüsnitabiat Matbaası - İstanbul 1965, 11 Sayfa