1947, İzmir Enternasyonal Fuarı, Tam Seri, İsfila:1543-1546-Başkumandanlık Meydan Muharebesinin 25. Yıldönümü, Tam Seri

Çok Nadir Specimen, Orijinal Sunum Dosyası İle Birlikte