1971-72, Büyük Taaruzun 50.Yılı - I. Ve II. İnönü Zaferi - Türk Ordusunun İzmir'e Girişinin 50. Yılı Konulu Dantelli Pul Lotu

4 Adet