50.000 Lira 1996, ''Dünya Gıda Zirvesi Roma'', ÇİL