Kıbrıs, 18 Piastre 1921, ÇÇT-

Nadir, Gümüş 0.925 - 11,20 Gr