Lot: 1

Current Price: 100 TL Starting Bid: 100 TL Estimated: TL Losing Winning

Zeki Müren, İmzalı ve İthaflı Fotoğraf (1967)

9 x 14 cm, "Benim Biricik Tatlı Dodocuğuma en candan sevgilerle"

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • Zeki Müren, İmzalı ve İthaflı Fotoğraf (1967)-9 x 14 cm, "Benim Biricik Tatlı Dodocuğuma en candan sevgilerle"

  Lot No: 1

  Lot: 1

  Zeki Müren, İmzalı ve İthaflı Fotoğraf (1967)-9 x 14 cm, "Benim Biricik Tatlı Dodocuğuma en candan sevgilerle"

  TLSold
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından Kafkasyalı Dr. Reşit Şahingiray, Kabin Fotoğrafı-8,8 x 12,8 cm, Photo Resna Constantinople (İstanbul)

  Lot No: 2

  Lot: 2

  İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucularından Kafkasyalı Dr. Reşit Şahingiray, Kabin Fotoğrafı-8,8 x 12,8 cm, Photo Resna Constantinople (İstanbul)

  TLSold
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk & Afet İnan, İmzalı ve İthaflı Fotoğraf-5,8 x 7,3 cm, Afet İnan'dan Özel Şahingiray'a ithaflı imzalı.

  Lot No: 3

  Lot: 3

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk & Afet İnan, İmzalı ve İthaflı Fotoğraf-5,8 x 7,3 cm, Afet İnan'dan Özel Şahingiray'a ithaflı imzalı.

  TLSold
 • Çarkçı şakirdanı (öğrenci) için müteharrik valf modelleri ve çalışma prensiplerini gösterir hareketli krokiler. -8 Adet, Müellif: Tomas Cons, Jelbert Cons, Osmanlı Türkçesi'ne çeviren Ömer Lütfi

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Çarkçı şakirdanı (öğrenci) için müteharrik valf modelleri ve çalışma prensiplerini gösterir hareketli krokiler. -8 Adet, Müellif: Tomas Cons, Jelbert Cons, Osmanlı Türkçesi'ne çeviren Ömer Lütfi

  TLSold
 • "Harbiye Nazırı Enver" mühürlü "Harp Madalyası" beratı.-Alt ve Üst kısımlardan kesilmiş. Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Birinci Şu'be katiplerinden Karargâh-ı Umumi Harb Kömür Merkezi'nde görevli dördüncü sınıf İstanbul nüfusuna kayıtlı Mümtaz Efendi ibn-i Rasim'e savaşta gösterdiği üstün hizmetinden dolayı padişah tarafından verilen harp madalyası beratı

  Lot No: 5

  Lot: 5

  "Harbiye Nazırı Enver" mühürlü "Harp Madalyası" beratı.-Alt ve Üst kısımlardan kesilmiş. Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Birinci Şu'be katiplerinden Karargâh-ı Umumi Harb Kömür Merkezi'nde görevli dördüncü sınıf İstanbul nüfusuna kayıtlı Mümtaz Efendi ibn-i Rasim'e savaşta gösterdiği üstün hizmetinden dolayı padişah tarafından verilen harp madalyası beratı

  TLSold
 • Redif Tezkiresi & Senedi-Redif Tezkiresi-Müddet-i Muayyene-i Nizamiyesini İfa Ederek Redife Naklolacaklara Mahsus Tezkiredir antentli & Osmanlı tuğrasının altında"Asakir-i Berriye-i Şahane Efradıyla Müstebdir ve Gayrisinin İfa-yı Hizmet-i Askeriyeleri Hengamında İşlemiş Maaşlarından alacakları Olup Memleketleri Mal Sandıklarından İtası İcab Eden Mebaliğin Mikdarını Natık Sened-i Resmidir"

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Redif Tezkiresi & Senedi-Redif Tezkiresi-Müddet-i Muayyene-i Nizamiyesini İfa Ederek Redife Naklolacaklara Mahsus Tezkiredir antentli & Osmanlı tuğrasının altında"Asakir-i Berriye-i Şahane Efradıyla Müstebdir ve Gayrisinin İfa-yı Hizmet-i Askeriyeleri Hengamında İşlemiş Maaşlarından alacakları Olup Memleketleri Mal Sandıklarından İtası İcab Eden Mebaliğin Mikdarını Natık Sened-i Resmidir"

  TLSold
 • Altın Tezhipli Tarikat İcâzetnamesi (Hicri 1305)-Ketebe: Seyyid Ebubekir Sıddık. Hafız Hamdi oğlu Ahmed oğlu Bekir Sıtkı'ya verilmiş

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Altın Tezhipli Tarikat İcâzetnamesi (Hicri 1305)-Ketebe: Seyyid Ebubekir Sıddık. Hafız Hamdi oğlu Ahmed oğlu Bekir Sıtkı'ya verilmiş

  TLSold
 • Celal Bayar, Ben De Yazdım / Miili Mücadele'ye Giriş, Cilt 1 (İmzalı ve İthaflı)-Cehdi Şahingiray'a Celal Bayar tarafından İthaflı ve İmzalı

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Celal Bayar, Ben De Yazdım / Miili Mücadele'ye Giriş, Cilt 1 (İmzalı ve İthaflı)-Cehdi Şahingiray'a Celal Bayar tarafından İthaflı ve İmzalı

  TLSold
 • Celal Bayar, Ben De Yazdım / Miili Mücadele'ye Giriş, 7 Cilt (İmzalı ve İthaflı)-Cilt 1 Özel Şahingiray'a Celal Bayar tarafından İthaflı ve İmzalı, Cilt 2-3-4-5 İmzalı, Cilt 6,7 İmzasız

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Celal Bayar, Ben De Yazdım / Miili Mücadele'ye Giriş, 7 Cilt (İmzalı ve İthaflı)-Cilt 1 Özel Şahingiray'a Celal Bayar tarafından İthaflı ve İmzalı, Cilt 2-3-4-5 İmzalı, Cilt 6,7 İmzasız

  TLSold
 • Celal Bayar Söylev ve Demeçleri 1920-1953, Toplayan Özel Şahingiray-Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Celal Bayar Söylev ve Demeçleri 1920-1953, Toplayan Özel Şahingiray-Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  TLSold
 • Sultan Cem, Prof. İsmail Hikmet Ertaylan İmzalı ve İthaflı-Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Sultan Cem, Prof. İsmail Hikmet Ertaylan İmzalı ve İthaflı-Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  TLSold
 • Abdulhamid-i Sani, Cilt 1-Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Abdulhamid-i Sani, Cilt 1-Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  TLSold
 • Müdafa'a-i Milliye Cem'iyeti Bağış Makbuzu-Seri Takipli 5 Adet, 26 Mayıs 1334

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Müdafa'a-i Milliye Cem'iyeti Bağış Makbuzu-Seri Takipli 5 Adet, 26 Mayıs 1334

  TLSold
 • Türk Teyyâre Cem'iyeti İ'âne Makbuzu-3 Adet, 19 Kûnunıevvel 1326

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Türk Teyyâre Cem'iyeti İ'âne Makbuzu-3 Adet, 19 Kûnunıevvel 1326

  TLSold
 • "Anadolu-Bağdad Demiryolları" antentli "Kilometre İkramiye Defteri"-1 Mart 1340, Katar Sermemuru Osman Nuri Efendi'ye verilen ikramiye makbuzu. Eskişehir-Ankara arasında işleyen trenin seyir defteri. Sefer tarihi, trenin numarası, nerede durduğu, yapılan kilometre bilgileri

  Lot No: 15

  Lot: 15

  "Anadolu-Bağdad Demiryolları" antentli "Kilometre İkramiye Defteri"-1 Mart 1340, Katar Sermemuru Osman Nuri Efendi'ye verilen ikramiye makbuzu. Eskişehir-Ankara arasında işleyen trenin seyir defteri. Sefer tarihi, trenin numarası, nerede durduğu, yapılan kilometre bilgileri

  TLSold
 • "Hamidiye Hicaz Demiryolu İdare-i Maliyesi" ibareli soğuk damga. -11 Haziran 1323, Kütahya Ahz-ı Askeri Kalemi'nden Kütahya'nın Şehrköş Mahallesi'nden Moralıoğlu Mehmed Ali'nin küçük kardeşine verilen yardım pusulası.

  Lot No: 16

  Lot: 16

  "Hamidiye Hicaz Demiryolu İdare-i Maliyesi" ibareli soğuk damga. -11 Haziran 1323, Kütahya Ahz-ı Askeri Kalemi'nden Kütahya'nın Şehrköş Mahallesi'nden Moralıoğlu Mehmed Ali'nin küçük kardeşine verilen yardım pusulası.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Demiryolları Şerit-i Hususiye Muamelat-ı Zatiye Müdiriyeti-14 Kasım 1926, Katar Ser Memuru Osman Nuri Efendi'nin otuzbeş kuruş yevmiye ile Katar Ser Memurluğu'na tayin edildiğine dâir yazısı.

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Demiryolları Şerit-i Hususiye Muamelat-ı Zatiye Müdiriyeti-14 Kasım 1926, Katar Ser Memuru Osman Nuri Efendi'nin otuzbeş kuruş yevmiye ile Katar Ser Memurluğu'na tayin edildiğine dâir yazısı.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi-18 Kasım 1929, Osman Nuri Efendi'nin Eskişehir'e tayin edildiğine dâir yazısı.

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi-18 Kasım 1929, Osman Nuri Efendi'nin Eskişehir'e tayin edildiğine dâir yazısı.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi Anadolu-Bağdad Hattı İşletme Müdiriyeti Muamelat-ı Zatiye Müdiriyeti-13 Haziran 1928, 2 Sınıf Katar Ser Memuru Osman Nuri Efendi'nin işindeki gayret ve çalışmalarından dolayı maaşının 1200 kuruşa yükseltildiğine dâir yazısı.

  Lot No: 19

  Lot: 19

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi Anadolu-Bağdad Hattı İşletme Müdiriyeti Muamelat-ı Zatiye Müdiriyeti-13 Haziran 1928, 2 Sınıf Katar Ser Memuru Osman Nuri Efendi'nin işindeki gayret ve çalışmalarından dolayı maaşının 1200 kuruşa yükseltildiğine dâir yazısı.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi'ne ait boş matbu telgrafname kağıdı.-2 Adet

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi'ne ait boş matbu telgrafname kağıdı.-2 Adet

  TLSold
 • Anadolu Bağdad Demiryolları Müdiriyet-i Umumiyesi yazısı-Katar memurlarından 3529 numaralı Osman Nuri Efendi'nin 26 Teşrinievvel 1337'de hizmete başladığı 15 Nisan 1340 tarihinde istifa ederek görevden ayrıldığını belirtir

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Anadolu Bağdad Demiryolları Müdiriyet-i Umumiyesi yazısı-Katar memurlarından 3529 numaralı Osman Nuri Efendi'nin 26 Teşrinievvel 1337'de hizmete başladığı 15 Nisan 1340 tarihinde istifa ederek görevden ayrıldığını belirtir

  TLSold
 • Anadolu Bağdad Demiryolları Müdiriyet-i Umumiyesi Muamelat-ı Zatiye Şubesi'nin yazısı-22 Teşrinisani 1339, İkinci sınıf katar sermemuru 3529 numaralı Osman Nuri Efendi'nin maaşının bin yüz kuruşa yükseltildiğine dâir

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Anadolu Bağdad Demiryolları Müdiriyet-i Umumiyesi Muamelat-ı Zatiye Şubesi'nin yazısı-22 Teşrinisani 1339, İkinci sınıf katar sermemuru 3529 numaralı Osman Nuri Efendi'nin maaşının bin yüz kuruşa yükseltildiğine dâir

  TLSold
 • Hamidiye Hicaz Demiryolu İdare-i Maliyesi ibareli soğuk damga-Mekteb-i İdadisi'nden şahâdet-nâme ile mezun oğlu Ziya'nın askeri okullardan birine kaydını isteyen İzmit Rüsumat İdaresi Sandık Emini İbrahim Efendi'nin dilekçesi üzerine İzmid'in Hacı Hızır Mahallesi İhtiyar Hey'etince düzenlenen ilmuhaberde sözkonusu kişinin hüsnü ahlak sahibi olduğu herhangi bir kötülüğü ve mahkumiyeti bulunmadığının tasdik edilmesiyle dilekçe sahibine verilen mazbata. Altında İzmit Mutasarrıfı, naibi, muhasebeci vekili, tahirirat müdürü, müftü, ermeni murahhasası, ve diğer azaların mühürleri vardır.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Hamidiye Hicaz Demiryolu İdare-i Maliyesi ibareli soğuk damga-Mekteb-i İdadisi'nden şahâdet-nâme ile mezun oğlu Ziya'nın askeri okullardan birine kaydını isteyen İzmit Rüsumat İdaresi Sandık Emini İbrahim Efendi'nin dilekçesi üzerine İzmid'in Hacı Hızır Mahallesi İhtiyar Hey'etince düzenlenen ilmuhaberde sözkonusu kişinin hüsnü ahlak sahibi olduğu herhangi bir kötülüğü ve mahkumiyeti bulunmadığının tasdik edilmesiyle dilekçe sahibine verilen mazbata. Altında İzmit Mutasarrıfı, naibi, muhasebeci vekili, tahirirat müdürü, müftü, ermeni murahhasası, ve diğer azaların mühürleri vardır.

  TLSold
 • Fes Etiketi - Galata Köprüsü

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Fes Etiketi - Galata Köprüsü

  TLSold
 • Fes Etiketi - Kuğu Görselli-Société Anonyme des Fabriques de Bonnets Turcs. Strakonice, République Tchecoslovaque.

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Fes Etiketi - Kuğu Görselli-Société Anonyme des Fabriques de Bonnets Turcs. Strakonice, République Tchecoslovaque.

  TLSold
 • Fes Etiketi - Gül Görselli-Alt kısımda kopma ve bant ile yapıştırma mevcut

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Fes Etiketi - Gül Görselli-Alt kısımda kopma ve bant ile yapıştırma mevcut

  TLSold
 • Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Tahran Üniversitesi'nde (24 Eylül 1955) yaptığı konuşma metninin aslı-CB antetli kağıt, toplam 13 sayfa

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Tahran Üniversitesi'nde (24 Eylül 1955) yaptığı konuşma metninin aslı-CB antetli kağıt, toplam 13 sayfa

  TLSold
 • Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 01.09.1950 günü TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmaya dair aldığı el yazısı notları-Toplam 21 Sayfa el yazısı. İlköğretimin önemi, 1951 bütçesi, Tarımın önemi, Emniyetin önemi konuları ele alınmıştır.

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 01.09.1950 günü TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmaya dair aldığı el yazısı notları-Toplam 21 Sayfa el yazısı. İlköğretimin önemi, 1951 bütçesi, Tarımın önemi, Emniyetin önemi konuları ele alınmıştır.

  TLSold
 • Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 20-21 Mayıs olayları ile ilgili aldığı mahkeme notları-Toplam 10 Sayfa el yazısı

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 20-21 Mayıs olayları ile ilgili aldığı mahkeme notları-Toplam 10 Sayfa el yazısı

  TLSold
 • Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın El Yazısı Kısa Notlar-Toplam 5 Sayfa el yazısı, 1 Sayfa boş.

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın El Yazısı Kısa Notlar-Toplam 5 Sayfa el yazısı, 1 Sayfa boş.

  TLSold
 • Usturumcalı Sabri - Kocaeli Antentli Senet-4 Şubat 1926, Eskişehir'de Çakır Un Fabrikası Şirketi'ne dakik hesabına mahsuben Eskişehir'de tüccardan Hafız Nuri ve ortağı Hüsnü Efendiler tarafından verilen senet.

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Usturumcalı Sabri - Kocaeli Antentli Senet-4 Şubat 1926, Eskişehir'de Çakır Un Fabrikası Şirketi'ne dakik hesabına mahsuben Eskişehir'de tüccardan Hafız Nuri ve ortağı Hüsnü Efendiler tarafından verilen senet.

  TLSold
 • Bursa Gökdere Su İdaresi Makbuz-29 Kânûnısâni 1329, Alaca Mescid Mahallesi sakinlerinden Çarıkçı Mustafa Ağa adına düzenlenmiş tahsilat makbuzu

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Bursa Gökdere Su İdaresi Makbuz-29 Kânûnısâni 1329, Alaca Mescid Mahallesi sakinlerinden Çarıkçı Mustafa Ağa adına düzenlenmiş tahsilat makbuzu

  TLSold
 • Aydın Kooperatif İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi Makbuz-21 Ağustos 1322, Kasım Nuri Bey hesabına yapılan ödeme makbuzu.

  Lot No: 33

  Lot: 33

  Aydın Kooperatif İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi Makbuz-21 Ağustos 1322, Kasım Nuri Bey hesabına yapılan ödeme makbuzu.

  TLSold
 • Afet İnan imzalı 1936-38 yıllarına ait kartpostal ve tebrik kartları-Toplam 7 Adet

  Lot No: 34

  Lot: 34

  Afet İnan imzalı 1936-38 yıllarına ait kartpostal ve tebrik kartları-Toplam 7 Adet

  TLSold
 • Özel Şahingiray'a ait Hatıra İmza Defteri-Dönem Siyasi ve Bürokratlarına ait imzalar; Celal Bayar, Adnan Menderes vb. 8 Farklı sayfada imzalar mevcuttur.

  Lot No: 35

  Lot: 35

  Özel Şahingiray'a ait Hatıra İmza Defteri-Dönem Siyasi ve Bürokratlarına ait imzalar; Celal Bayar, Adnan Menderes vb. 8 Farklı sayfada imzalar mevcuttur.

  TLSold
 • "Vapur Hatırası 1339" yazılı siyah beyaz fotoğraf

  Lot No: 36

  Lot: 36

  "Vapur Hatırası 1339" yazılı siyah beyaz fotoğraf

  TLSold
 • Arka yüzünde "Yunanistan gazeteciler Süleymaniye bahçesinde" yazılı siyah beyaz fotoğraf

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Arka yüzünde "Yunanistan gazeteciler Süleymaniye bahçesinde" yazılı siyah beyaz fotoğraf

  TLSold
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden çıkarılırken-Türk Fotoğraf Ajansı

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici kabrinden çıkarılırken-Türk Fotoğraf Ajansı

  TLSold
 • Tuck's Post Cards "Oxford'dan 6 Farklı Manzara"-6 Adet Kartpostal

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Tuck's Post Cards "Oxford'dan 6 Farklı Manzara"-6 Adet Kartpostal

  TLSold
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Doğan Kardeş Yayınları Ofset Basımevi

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Doğan Kardeş Yayınları Ofset Basımevi

  TLSold
 • Nikah kıyılmasına dair Üsküdar Mahkeme-i Şeriyesi Kadılığı'nın "Bâkir İzinnamesi" 6 Cemaziyelevvel 1338-Belgenin arka tarafında, Üsküdar Tevaşi Hasan Ağa Mahallesi antenti, sayfa, hususi umumi numaraları ve altında Üsküdar Tevaşi Hasan Ağa Mahallesi İmamı Ahmet İhsan ibareli mühür.

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Nikah kıyılmasına dair Üsküdar Mahkeme-i Şeriyesi Kadılığı'nın "Bâkir İzinnamesi" 6 Cemaziyelevvel 1338-Belgenin arka tarafında, Üsküdar Tevaşi Hasan Ağa Mahallesi antenti, sayfa, hususi umumi numaraları ve altında Üsküdar Tevaşi Hasan Ağa Mahallesi İmamı Ahmet İhsan ibareli mühür.

  TLSold
 • Aydın Kooperatif İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi kasa tediyat varakası -16 Teşrnievvel 1321

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Aydın Kooperatif İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi kasa tediyat varakası -16 Teşrnievvel 1321

  TLSold
 • Erenköy (Vergi) ve Hukuk Müdiriyeti -30 Teşrinievvel 1926, Erenköy (Vergi) ve Hukuk Müdiriyeti'nce Göztepe'de sakin Tuhafiyeci Mehmed Efendi'ye gönderilen maktu vergi miktarını mübeyyin tezkire.

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Erenköy (Vergi) ve Hukuk Müdiriyeti -30 Teşrinievvel 1926, Erenköy (Vergi) ve Hukuk Müdiriyeti'nce Göztepe'de sakin Tuhafiyeci Mehmed Efendi'ye gönderilen maktu vergi miktarını mübeyyin tezkire.

  TLSold
 • Defter-i Hakani Dairesi'ne yazılı dilekçe-Fazlızade Mehmed Efendi'nin Ortabölük mevkiinde Tataroğlu Mustafa Ağa'ya kiraya verdiği bostanın kirasını aldığından rehnin bozulması talebini havi Defter-i Hakani Dairesi'ne yazdığı dilekçe

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Defter-i Hakani Dairesi'ne yazılı dilekçe-Fazlızade Mehmed Efendi'nin Ortabölük mevkiinde Tataroğlu Mustafa Ağa'ya kiraya verdiği bostanın kirasını aldığından rehnin bozulması talebini havi Defter-i Hakani Dairesi'ne yazdığı dilekçe

  TLSold
 • Antep Sancağı Mutasarrıflığı'na yazılı dilekçe-Hicaz karyesinden vefat eden Kara Cenkoğlu Emin'in hayatta iken Antepli Halim Hoca'ya rehin eylediği arazisinin parası varisleri Mehmet ve Nuri tarafından ödendiğinden bahse konu arazinin fekk muamelesinin yapılmasına dâir Antep Sancağı Mutasarrıflığı'na yazdıkları dilekçe

  Lot No: 45

  Lot: 45

  Antep Sancağı Mutasarrıflığı'na yazılı dilekçe-Hicaz karyesinden vefat eden Kara Cenkoğlu Emin'in hayatta iken Antepli Halim Hoca'ya rehin eylediği arazisinin parası varisleri Mehmet ve Nuri tarafından ödendiğinden bahse konu arazinin fekk muamelesinin yapılmasına dâir Antep Sancağı Mutasarrıflığı'na yazdıkları dilekçe

  TLSold
 • Terhis Vesikası-20 Temmuz 1340, Türkiye Cumhuriyeti İzmit Ahz-ı Asker Şubesi Riyaseti'nce İzmit nüfusuna kayıtlı İbrahim Efendi oğlu Ziya Efendi (Tabip) adına düzenlenmiş terhis vesikası.

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Terhis Vesikası-20 Temmuz 1340, Türkiye Cumhuriyeti İzmit Ahz-ı Asker Şubesi Riyaseti'nce İzmit nüfusuna kayıtlı İbrahim Efendi oğlu Ziya Efendi (Tabip) adına düzenlenmiş terhis vesikası.

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu İkinci Katib-i Adli Müftizade Abdullah Hilmi Vekaletname Dosyası-Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu İkinci Katib-i Adli Mütfizade Abdullah Hilmi, Galata Çalyan Han Zemin Katı, Telefon Beyoğlu 1885" antentli, Galata Yolcu Salonu Karşısında Fezekyan Han Birinci Katında mukim Metroviç Frenkyan Efendi'nin aleyhine açılan bir davadan dolayı Galata Panustopla Han'da Orhan Varjetban Efendi'ye verdiği vekaletname.

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu İkinci Katib-i Adli Müftizade Abdullah Hilmi Vekaletname Dosyası-Türkiye Cumhuriyeti Beyoğlu İkinci Katib-i Adli Mütfizade Abdullah Hilmi, Galata Çalyan Han Zemin Katı, Telefon Beyoğlu 1885" antentli, Galata Yolcu Salonu Karşısında Fezekyan Han Birinci Katında mukim Metroviç Frenkyan Efendi'nin aleyhine açılan bir davadan dolayı Galata Panustopla Han'da Orhan Varjetban Efendi'ye verdiği vekaletname.

  TLSold
 • Sened-i Hakani-10 Receb 1330, Bolu livası, Göynük kazası, Turgutlu karyesi, Pınarbaşı mevkiinde miri araziden olan ve hudutları belirtilen tarla hakkında

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Sened-i Hakani-10 Receb 1330, Bolu livası, Göynük kazası, Turgutlu karyesi, Pınarbaşı mevkiinde miri araziden olan ve hudutları belirtilen tarla hakkında

  TLSold
 • Sened-i Hakani-8 Zilhicce 1336, Kütahya livası, Gireği nahiyesi, Nuhviran köyü, Fidanlık Mevkiindeki miri araziden olan ve hudutları belirtilen tarla hakkında

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Sened-i Hakani-8 Zilhicce 1336, Kütahya livası, Gireği nahiyesi, Nuhviran köyü, Fidanlık Mevkiindeki miri araziden olan ve hudutları belirtilen tarla hakkında

  TLSold
 • Redif Tezkiresi-Redif Tezkiresi-Müddet-i Muayyene-i Nizamiyesini İfa Ederek Redife Naklolacaklara Mahsus Tezkiredir antentli. Ankara'nın Kulderviş Mahallesi sakinlerinden Sarıustaoğlu Mehmed oğlu Abdurahman adına düzenlenmiş.

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Redif Tezkiresi-Redif Tezkiresi-Müddet-i Muayyene-i Nizamiyesini İfa Ederek Redife Naklolacaklara Mahsus Tezkiredir antentli. Ankara'nın Kulderviş Mahallesi sakinlerinden Sarıustaoğlu Mehmed oğlu Abdurahman adına düzenlenmiş.

  TLSold
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk-5,5 x 6 cm, Siyah/Beyaz Fotoğraf

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Gazi Mustafa Kemal Atatürk-5,5 x 6 cm, Siyah/Beyaz Fotoğraf

  TLSold
 • Afet İnan-4,5 x 6,5 cm, Siyah/Beyaz Fotoğraf

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Afet İnan-4,5 x 6,5 cm, Siyah/Beyaz Fotoğraf

  TLSold
 • Afet İnan'a ait el yazısı kişisel not ve 4 adet fotoğraf

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Afet İnan'a ait el yazısı kişisel not ve 4 adet fotoğraf

  TLSold
 • Atina (Rize-Pazar) kazasına bağlı Hemşin nahiyesi yerleşim birimlerinin birbirlerine uzaklığını gösterir tablo-Şahingiray Kitaplığı, Tablonun arka sayfası "İşbu mesafe cetveli sûreti aslına mutabık olduğu tasdik olunur" yazısı ve mühür.

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Atina (Rize-Pazar) kazasına bağlı Hemşin nahiyesi yerleşim birimlerinin birbirlerine uzaklığını gösterir tablo-Şahingiray Kitaplığı, Tablonun arka sayfası "İşbu mesafe cetveli sûreti aslına mutabık olduğu tasdik olunur" yazısı ve mühür.

  TLSold
 • Muhtasar Usûl-i Fârisî-Mekteb-i Sultani Fars Edebiyatı muallimlerinden Feyzi tarafından hazırlanan ve Maarif Nezareti'nin ruhsatıyla Valide Han 26 Numaralı matbaada tab' olunan "Muhtasar Usûl-i Fârisî"

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Muhtasar Usûl-i Fârisî-Mekteb-i Sultani Fars Edebiyatı muallimlerinden Feyzi tarafından hazırlanan ve Maarif Nezareti'nin ruhsatıyla Valide Han 26 Numaralı matbaada tab' olunan "Muhtasar Usûl-i Fârisî"

  TLSold
 • Şerait-i Sıyam, Orucun Şartları-Müftizade Ahmed Esad tarafından yazılan "Şerait-i Sıyam" "Orucun Şartları". Eser "Şark Matbaası ve Kağıt Ticarethanesi Halil ve İbrahim Biraderler" tarafından İzmit'te basılmıştır.

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Şerait-i Sıyam, Orucun Şartları-Müftizade Ahmed Esad tarafından yazılan "Şerait-i Sıyam" "Orucun Şartları". Eser "Şark Matbaası ve Kağıt Ticarethanesi Halil ve İbrahim Biraderler" tarafından İzmit'te basılmıştır.

  TLSold
 • Fotoğrafla Atatürk Ve Celal Bayar-Ankara 1950, 40 Sayfa, Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Fotoğrafla Atatürk Ve Celal Bayar-Ankara 1950, 40 Sayfa, Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  TLSold
 • Ali Canib, Edebiyat (1928)-Liselerin İkinci Devre Birinci Sınıflarına ve Muʻallim Mekteblerinin Beşinci Sınıflarına Mahsus, İstanbul Devlet Matbaası

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Ali Canib, Edebiyat (1928)-Liselerin İkinci Devre Birinci Sınıflarına ve Muʻallim Mekteblerinin Beşinci Sınıflarına Mahsus, İstanbul Devlet Matbaası

  TLSold
 • Ankara Valisi Abidin Paşa'nın hazırladığı "Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerif" (5-6)-Kitap Maarif Nezareti'nin ruhsatıyla Dersaadet'te Mahmud Bey Matbaası'nda basılmıştır.

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Ankara Valisi Abidin Paşa'nın hazırladığı "Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-yi Şerif" (5-6)-Kitap Maarif Nezareti'nin ruhsatıyla Dersaadet'te Mahmud Bey Matbaası'nda basılmıştır.

  TLSold
 • Namık Kemal, Külliyat-ı Kemal, Birinci Tertib 3. Cild, Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Namık Kemal, Külliyat-ı Kemal, Birinci Tertib 3. Cild, Makalat-ı Siyasiye ve Edebiye

  TLSold
 • Lügat-ı Naci

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Lügat-ı Naci

  TLSold
 • Kavgalarım, Hüseyin Cahit

  Lot No: 62

  Lot: 62

  Kavgalarım, Hüseyin Cahit

  TLSold
 • Etüdlük Eserler Lotu-Kur'an-ı Kerim, Şiirler, İlahiler, En’âm, Kaside, Tecvid, Akâid vb. Toplam 16 eser

  Lot No: 63

  Lot: 63

  Etüdlük Eserler Lotu-Kur'an-ı Kerim, Şiirler, İlahiler, En’âm, Kaside, Tecvid, Akâid vb. Toplam 16 eser

  TLSold
 • Uğur Resimli Romanlar Dergisi / Kahraman Çocuklar-Çizgi Roman Renkli Sayı 11 25x17

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Uğur Resimli Romanlar Dergisi / Kahraman Çocuklar-Çizgi Roman Renkli Sayı 11 25x17

  TLSold
 • Uğur Resimli Romanlar Dergisi / Buffalo Bill-Çizgi Roman Renkli Sayı 6 25x17

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Uğur Resimli Romanlar Dergisi / Buffalo Bill-Çizgi Roman Renkli Sayı 6 25x17

  TLSold
 • Uğur Resimli Romanlar Dergisi / Robot Archie-Çizgi Roman Renkli Sayı 9 25x17

  Lot No: 66

  Lot: 66

  Uğur Resimli Romanlar Dergisi / Robot Archie-Çizgi Roman Renkli Sayı 9 25x17

  TLSold
 • Karikatür Albümü 1956, İmzalı ve İthaflı-48 Sayfa / 28 x 20 , Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Karikatür Albümü 1956, İmzalı ve İthaflı-48 Sayfa / 28 x 20 , Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  TLSold
 • Karikatür Albümü 1958, İmzalı ve İthaflı-51 Sayfa / 28 x 20 , Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  Lot No: 68

  Lot: 68

  Karikatür Albümü 1958, İmzalı ve İthaflı-51 Sayfa / 28 x 20 , Özel - Cehdi Şahingiray Kitaplığı

  TLSold
 • Radyo Dergisi Sayı 10 - Ankara 15 Eylül 1942-25 Sayfa / 34 x 24

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Radyo Dergisi Sayı 10 - Ankara 15 Eylül 1942-25 Sayfa / 34 x 24

  TLSold
 • Okul ve Öğretmen Dergisi Sayı 12 - Şubat 1937-186 Sayfa / 24 x 17

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Okul ve Öğretmen Dergisi Sayı 12 - Şubat 1937-186 Sayfa / 24 x 17

  TLSold
 • Muallimler Mecmuası Cilt 8, Sayı 12-Ankara 15-Teşrinisani-1930

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Muallimler Mecmuası Cilt 8, Sayı 12-Ankara 15-Teşrinisani-1930

  TLSold
 • Atatürk Serisi No:9 Aziz Atatürk / İsmet İnönü-Ankara 1963 , Karton Kapak , 11 Sayfa / 22 x 16

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Atatürk Serisi No:9 Aziz Atatürk / İsmet İnönü-Ankara 1963 , Karton Kapak , 11 Sayfa / 22 x 16

  TLSold
 • Millet Mektepleri Mezuniyet Vesikası (Kocaeli Vilayeti)-11.06.1938 Tarihli

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Millet Mektepleri Mezuniyet Vesikası (Kocaeli Vilayeti)-11.06.1938 Tarihli

  TLSold
 • Ümit Yaşar Oğuzcan, İlaçlık Muavin Destanı, İmzalı ve İthaflı-10.11.1959, 2 Sayfa

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Ümit Yaşar Oğuzcan, İlaçlık Muavin Destanı, İmzalı ve İthaflı-10.11.1959, 2 Sayfa

  TLSold
 • Ümit Yaşar Oğuzcan, İstanbul Dedin De Seni Hatırladım, İmzalı ve İthaflı-Şubat 1960, 2 Sayfa

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Ümit Yaşar Oğuzcan, İstanbul Dedin De Seni Hatırladım, İmzalı ve İthaflı-Şubat 1960, 2 Sayfa

  TLSold
 • Feriköy'de Gürcü Katolik Kilisesi'nin inşa ve ikmali için hükümetin izniyle düzenlenen piyango bileti-5 adet

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Feriköy'de Gürcü Katolik Kilisesi'nin inşa ve ikmali için hükümetin izniyle düzenlenen piyango bileti-5 adet

  TLSold
 • 11 Eylül 1926 Tarihli Osmanlıca Vekaletname-Artvin vilayeti Ardanuç nahiyesi Sumur (Samuzgar) karyesi ahalisinden vefat eden Mehmed Ağa oğlu Süleyman Mehmed'in kızları Feride, Zehra, Hanife ve Seher'in verdikleri vekaletname

  Lot No: 77

  Lot: 77

  11 Eylül 1926 Tarihli Osmanlıca Vekaletname-Artvin vilayeti Ardanuç nahiyesi Sumur (Samuzgar) karyesi ahalisinden vefat eden Mehmed Ağa oğlu Süleyman Mehmed'in kızları Feride, Zehra, Hanife ve Seher'in verdikleri vekaletname

  TLSold
 • İzmir İtalyan Konsolosluğu'na sunulan dilekçe-İzmir Bayındır'da mukim tüccardan İtalyan teba'ası İstano Bahçelli'nin ticaret mahkemesi sıfatıyla Bayındır Bidayet Mahkemesi'nde görüşülmesi talebi

  Lot No: 78

  Lot: 78

  İzmir İtalyan Konsolosluğu'na sunulan dilekçe-İzmir Bayındır'da mukim tüccardan İtalyan teba'ası İstano Bahçelli'nin ticaret mahkemesi sıfatıyla Bayındır Bidayet Mahkemesi'nde görüşülmesi talebi

  TLSold
 • Koca Mehmed Nam Şahsın Eşkiyalarla Birlikte Dolaştığı, Gündüz Evinde Gece ise Hırsızlık Yaptığına Dâir Hangi Makamdan Hangi Makama Gönderildiği Belli Olmayan Bilgi Notu.

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Koca Mehmed Nam Şahsın Eşkiyalarla Birlikte Dolaştığı, Gündüz Evinde Gece ise Hırsızlık Yaptığına Dâir Hangi Makamdan Hangi Makama Gönderildiği Belli Olmayan Bilgi Notu.

  TLSold
 • "TC. Mersin Hayvan Borsası " antentli özel bir mektup

  Lot No: 80

  Lot: 80

  "TC. Mersin Hayvan Borsası " antentli özel bir mektup

  TLSold
 • Osmanlıca Zimmet-Matlub Defteri, Şell Kompant Limited Kaşeli-Yeni harflerle doldurulmuş, Adliye Müfettişi tarafından düzenlenmiş ve Beyoğlu 1. Noterliğince onaylanmış, mali kayıtlar.

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Osmanlıca Zimmet-Matlub Defteri, Şell Kompant Limited Kaşeli-Yeni harflerle doldurulmuş, Adliye Müfettişi tarafından düzenlenmiş ve Beyoğlu 1. Noterliğince onaylanmış, mali kayıtlar.

  TLSold
 • Şakir, Şeyh Müslim, Hacı Yusuf ve Urfa eşrafından Hacı Esad tarafından gönderilen ve kuva-yı milliyeye tayina gönderilmesi talebini içeren telgraf parçası.

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Şakir, Şeyh Müslim, Hacı Yusuf ve Urfa eşrafından Hacı Esad tarafından gönderilen ve kuva-yı milliyeye tayina gönderilmesi talebini içeren telgraf parçası.

  TLSold
 • Bolu Milletvekili A.Z.Gören'e ait "TBMM Özel"damgalı mektup

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Bolu Milletvekili A.Z.Gören'e ait "TBMM Özel"damgalı mektup

  TLSold
 • Heyet-i Temsiliye nâmına M.K imzalı Selanik Mutasarrıflığı aracılığıyla Emin Arslan Bey'e gönderilen şifre telgraf.-Döneminin yayınları tarafından hatıra amaçlı bastırılmıştır. Kilikya'daki kuva-yı milliyenin çoğaltılması gerektiği, daha önce ertelenen ileri harekata başlanması ve daha seri ve gayretle hareket edilmesi, teşkilat-ı milliyenin güçlenmesi için çalışılması ve yapılanların zaman zaman bildirilmesine dâir

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Heyet-i Temsiliye nâmına M.K imzalı Selanik Mutasarrıflığı aracılığıyla Emin Arslan Bey'e gönderilen şifre telgraf.-Döneminin yayınları tarafından hatıra amaçlı bastırılmıştır. Kilikya'daki kuva-yı milliyenin çoğaltılması gerektiği, daha önce ertelenen ileri harekata başlanması ve daha seri ve gayretle hareket edilmesi, teşkilat-ı milliyenin güçlenmesi için çalışılması ve yapılanların zaman zaman bildirilmesine dâir

  TLSold
 • "Ordular Grubu Kumandanlığı" antentli, Fahri Yaver-i Hazret-i Şehriyari Ordular Grubu Kumandanı Mustafa Kemal imzasıyla İkinci Ordu Kumandanlığına gönderilen tamim-Döneminin yayınları tarafından hatıra amaçlı bastırılmıştır. Adana'da kaldırılan Alman karargahlarındaki eşyanın devri ve yapılması gerekenlere dâir

  Lot No: 85

  Lot: 85

  "Ordular Grubu Kumandanlığı" antentli, Fahri Yaver-i Hazret-i Şehriyari Ordular Grubu Kumandanı Mustafa Kemal imzasıyla İkinci Ordu Kumandanlığına gönderilen tamim-Döneminin yayınları tarafından hatıra amaçlı bastırılmıştır. Adana'da kaldırılan Alman karargahlarındaki eşyanın devri ve yapılması gerekenlere dâir

  TLSold
 • İstanbul'un işgaliyle Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın çalışamaz hale gelmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa seçimlerin yenilenmesi ve Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanmasına dâir Hey'eti Temsiliye adına 19 Mart 1920 tarihinde yayınladığı genelgenin Yirminci Kolordu Kumandanlığı'na gönderilen nüshası-Döneminin yayınları tarafından hatıra amaçlı bastırılmıştır.

  Lot No: 86

  Lot: 86

  İstanbul'un işgaliyle Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın çalışamaz hale gelmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa seçimlerin yenilenmesi ve Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanmasına dâir Hey'eti Temsiliye adına 19 Mart 1920 tarihinde yayınladığı genelgenin Yirminci Kolordu Kumandanlığı'na gönderilen nüshası-Döneminin yayınları tarafından hatıra amaçlı bastırılmıştır.

  TLSold
 • Tuğralı, "Takvimü's-Sâl" Yahya Şirvani'ye ait matbu tesbih namazlarının tarifinin yapıldığı eser

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Tuğralı, "Takvimü's-Sâl" Yahya Şirvani'ye ait matbu tesbih namazlarının tarifinin yapıldığı eser

  TLSold
 • Hakiki ve İlaveli Mızraklı İlmihal-İstanbul 1933, Kağıt Kapak, kullanım izleri & notlar var , 61 Sayfa / 19 x 13

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Hakiki ve İlaveli Mızraklı İlmihal-İstanbul 1933, Kağıt Kapak, kullanım izleri & notlar var , 61 Sayfa / 19 x 13

  TLSold
 • Yöresel Halk Oyunları Kartpostal-Tamamen San. Organizasyon tarafından basılmıştır

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Yöresel Halk Oyunları Kartpostal-Tamamen San. Organizasyon tarafından basılmıştır

  TLSold
 • Yöresel Kıyafetli Kadınlar-Kanbay Kartları

  Lot No: 90

  Lot: 90

  Yöresel Kıyafetli Kadınlar-Kanbay Kartları

  TLSold
 • 1989 Yılı, 2 adet Telefon Faturası -Tahsilat yeri İzmit

  Lot No: 91

  Lot: 91

  1989 Yılı, 2 adet Telefon Faturası -Tahsilat yeri İzmit

  TLSold
 • İkbal Kocaeli Nakliyat Ambarı, Navlun Faturası

  Lot No: 92

  Lot: 92

  İkbal Kocaeli Nakliyat Ambarı, Navlun Faturası

  TLSold
 • Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • Osmanlıca Karagöz Dergisi

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Osmanlıca Karagöz Dergisi

  TLSold
 • Celal Bayar'ın Demokrat Parti Genel İdare Başkanlığına takdim ettiği "Propoganda İşlerinin Reorganizasyonu" hakkında rapor-Toplam 3 Nüsha; 1 nüsha el yazısı (9 Sayfa), 1 nüsha daktilo çıktısı (7 sayfa, üzerinden düzeltme notları alınmış) ve 1 nüsha temiz daktilo çıktısı (7 sayfa)

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Celal Bayar'ın Demokrat Parti Genel İdare Başkanlığına takdim ettiği "Propoganda İşlerinin Reorganizasyonu" hakkında rapor-Toplam 3 Nüsha; 1 nüsha el yazısı (9 Sayfa), 1 nüsha daktilo çıktısı (7 sayfa, üzerinden düzeltme notları alınmış) ve 1 nüsha temiz daktilo çıktısı (7 sayfa)

  TLSold
 • Celal Bayar'ın Etüdlük el yazı notları (7 sayfa) ve konuşma metni (4 sayfa)

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Celal Bayar'ın Etüdlük el yazı notları (7 sayfa) ve konuşma metni (4 sayfa)

  TLSold
 • Büyük Millet Meclisi Zabıtları - Tahlili Fıhrist (23 Sayfa)-TBMM'de saklı bulunan ve daktilo ile yazılmış olan metinlere göre alınmıştır.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Büyük Millet Meclisi Zabıtları - Tahlili Fıhrist (23 Sayfa)-TBMM'de saklı bulunan ve daktilo ile yazılmış olan metinlere göre alınmıştır.

  TLSold
 • Cumhuriyet Halk Fırkası, 100 Kuruş Teberruat

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Cumhuriyet Halk Fırkası, 100 Kuruş Teberruat

  TLSold
 • Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Mahsus Tebrik Telgrafı

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumuna Mahsus Tebrik Telgrafı

  TLSold
 • Puro Etiketi Lotu-7 Adet

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Puro Etiketi Lotu-7 Adet

  TLSold
 • T.C. Kültür Bakanlığı Lise Olgunluk Diploması-1936 tarihli

  Lot No: 101

  Lot: 101

  T.C. Kültür Bakanlığı Lise Olgunluk Diploması-1936 tarihli

  TLSold
 • Üniformalı Asker Fotoğrafı-Karton çerçevesi içerisinde

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Üniformalı Asker Fotoğrafı-Karton çerçevesi içerisinde

  TLSold
 • Hususi Biçki-Dikiş Yurdu Diploması-Boş

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Hususi Biçki-Dikiş Yurdu Diploması-Boş

  TLSold
 • Türkyolu Gündelik Siyasi Sabah Gazetesi (26 Eylül 1961)

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Türkyolu Gündelik Siyasi Sabah Gazetesi (26 Eylül 1961)

  TLSold
 • Türkyolu Gündelik Siyasi Sabah Gazetesi (25 Şubat 1948)

  Lot No: 105

  Lot: 105

  Türkyolu Gündelik Siyasi Sabah Gazetesi (25 Şubat 1948)

  TLSold
 • 1957 yılı tarihli 2 adet siyah beyaz fotoğraf-Bir kartona arkalı önlü yapıştırılmış

  Lot No: 106

  Lot: 106

  1957 yılı tarihli 2 adet siyah beyaz fotoğraf-Bir kartona arkalı önlü yapıştırılmış

  TLSold
 • Türk Ticaret Bankası A.Ş. & Demirbank T.A.Ş. Çekleri (2 Adet)

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Türk Ticaret Bankası A.Ş. & Demirbank T.A.Ş. Çekleri (2 Adet)

  TLSold
 • Osmanlı Padişahları (Kültür Kitabevi) Tam Takım 36 Padişah

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Osmanlı Padişahları (Kültür Kitabevi) Tam Takım 36 Padişah

  TLSold
 • Türk Ansiklopedisi (İlk 3 Cilt)

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Türk Ansiklopedisi (İlk 3 Cilt)

  TLSold
 • Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1960 Arşivi Cilt 1

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1960 Arşivi Cilt 1

  TLSold
 • Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1961 Arşivi Cilt 1

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1961 Arşivi Cilt 1

  TLSold
 • Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1963 Arşivi Cilt 2

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1963 Arşivi Cilt 2

  TLSold
 • Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1964 Arşivi Cilt 1

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Hayat Dergisi Haftalık Mecmua 1964 Arşivi Cilt 1

  TLSold
 • Türk Nümismatiğinde Jetonlar 1, Rıfat Kılar 1989

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Türk Nümismatiğinde Jetonlar 1, Rıfat Kılar 1989

  TLSold
 • Ülkeler Ansiklopedisi (Tercüman Gençlik Yayınları)-2 Cilt, 931 Sayfa / 26 x 19

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Ülkeler Ansiklopedisi (Tercüman Gençlik Yayınları)-2 Cilt, 931 Sayfa / 26 x 19

  TLSold
 • L'ORIENT, Eugene Flandin-Sınırlı Baskı, No: 1617

  Lot No: 116

  Lot: 116

  L'ORIENT, Eugene Flandin-Sınırlı Baskı, No: 1617

  TLSold
 • Cyril and Methodius Ulusal Kütüphanesinde Korunan El Yazması İran Minyatürleri-Sofia 1990 , Kuşe Baskı Minyatürler , 20 Adet / 49 x 36 cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Cyril and Methodius Ulusal Kütüphanesinde Korunan El Yazması İran Minyatürleri-Sofia 1990 , Kuşe Baskı Minyatürler , 20 Adet / 49 x 36 cm

  TLSold
 • Hat Levha, Beş Sandık, İran-Karton üzeri çalışma, 28 x 28 cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Hat Levha, Beş Sandık, İran-Karton üzeri çalışma, 28 x 28 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Kartonetiyle beraber 25 x 35 cm

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Minyatür Çalışma-Kartonetiyle beraber 25 x 35 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 18,5 x 28 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 18,5 x 28 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 17 x 29 cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 17 x 29 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 21 x 30 cm

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 21 x 30 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 17 x 29 cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 17 x 29 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 20,5 x 30 cm

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Minyatür Çalışma-Eski kağıt üzerine minyatür arkası el yazması, 20,5 x 30 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Karton üzeri çalışma, 25 x 35 cm

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Minyatür Çalışma-Karton üzeri çalışma, 25 x 35 cm

  TLSold
 • Minyatür Çalışma-Karton üzeri çalışma, 25 x 35 cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Minyatür Çalışma-Karton üzeri çalışma, 25 x 35 cm

  TLSold
 • Hat Levha, Haberci, İran-Karton üzeri çalışma, 16 x 42 cm

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Hat Levha, Haberci, İran-Karton üzeri çalışma, 16 x 42 cm

  TLSold
 • Eşya Piyangosu (31 Aralık 1960)-Dinar Orta Okul, Lise ve Yalıyurdu Yaptırma Derneği

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Eşya Piyangosu (31 Aralık 1960)-Dinar Orta Okul, Lise ve Yalıyurdu Yaptırma Derneği

  TLSold
 • Kimyasal Harp Maddesi Bulaşmış Kişinin Kendi Kendine Yapacağı Temizlik Usülleri ile ilgili tek sayfa yönerge-İs Sivil Savunma Müdürlüğünce Hazırlanmış

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Kimyasal Harp Maddesi Bulaşmış Kişinin Kendi Kendine Yapacağı Temizlik Usülleri ile ilgili tek sayfa yönerge-İs Sivil Savunma Müdürlüğünce Hazırlanmış

  TLSold
 • İstanbul Teknik Okulu 1962-63 Öğretim Yılı Giriş ve Seçme İmtihanı Matematik Soruları-Toplam 17 Sayfa

  Lot No: 130

  Lot: 130

  İstanbul Teknik Okulu 1962-63 Öğretim Yılı Giriş ve Seçme İmtihanı Matematik Soruları-Toplam 17 Sayfa

  TLSold
 • 1950-54 T.C. Seçmen Kartı-2 Adet

  Lot No: 131

  Lot: 131

  1950-54 T.C. Seçmen Kartı-2 Adet

  TLSold
 • Sultan Abdülhamid görselli Radja Stamboel Kibrit Etiketleri-6 Adet

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Sultan Abdülhamid görselli Radja Stamboel Kibrit Etiketleri-6 Adet

  TLSold
 • Şifa Eczanesi ve Türkiye Eczane Sahipleri Cemiyeti Etiketleri-6 Adet

  Lot No: 133

  Lot: 133

  Şifa Eczanesi ve Türkiye Eczane Sahipleri Cemiyeti Etiketleri-6 Adet

  TLSold
 • Eczacılık Solüsyon/İlaç Etiketleri-6 Adet

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Eczacılık Solüsyon/İlaç Etiketleri-6 Adet

  TLSold
 • Çoban Kolonyası (A. Nazar) - İstanbul etiketi-3 Adet

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Çoban Kolonyası (A. Nazar) - İstanbul etiketi-3 Adet

  TLSold
 • Amatör Şoför Ehliyetnamesi-1977 Tarihli

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Amatör Şoför Ehliyetnamesi-1977 Tarihli

  TLSold
 • Fenerbahçe Spor Kulübü Azalara Mahsus Hüviyet Kartı-1967 Tarihli

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Fenerbahçe Spor Kulübü Azalara Mahsus Hüviyet Kartı-1967 Tarihli

  TLSold
 • Beykoz Gençlik Kulübü Üye Kartı-1948 Tarihli

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Beykoz Gençlik Kulübü Üye Kartı-1948 Tarihli

  TLSold
 • Nüfus Hüviyet Cüzdanı

  Lot No: 139

  Lot: 139

  Nüfus Hüviyet Cüzdanı

  TLSold
 • Paris Müslüman Enstitüsü Camii Dönem Fotoğrafları-Karton föyüyle birlikte 7 adet fotoğraf içerir

  Lot No: 140

  Lot: 140

  Paris Müslüman Enstitüsü Camii Dönem Fotoğrafları-Karton föyüyle birlikte 7 adet fotoğraf içerir

  TLSold
 • Motor Yakıt Karne Kuponu-Süveyş Krizi sırasında İngiliz Enerji Bakanlığı tarafından verilen 1957 tarihli, 4 Adet

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Motor Yakıt Karne Kuponu-Süveyş Krizi sırasında İngiliz Enerji Bakanlığı tarafından verilen 1957 tarihli, 4 Adet

  TLSold
 • Motor Yakıt Oranı Karnesi-Süveyş Krizi sırasında İngiliz Enerji Bakanlığı tarafından verilen 1957 tarihli eksiksiz karne

  Lot No: 142

  Lot: 142

  Motor Yakıt Oranı Karnesi-Süveyş Krizi sırasında İngiliz Enerji Bakanlığı tarafından verilen 1957 tarihli eksiksiz karne

  TLSold
 • Cömert Zeytin Yağı (Ayvalık) Etiketi-5 Adet

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Cömert Zeytin Yağı (Ayvalık) Etiketi-5 Adet

  TLSold
 • Farklı Bankalara ait Çek ve Çek Defterleri-7 Adet

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Farklı Bankalara ait Çek ve Çek Defterleri-7 Adet

  TLSold
 • Köşen Restaurant Fotoğraf Servisi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Köşen Restaurant Fotoğraf Servisi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  TLSold
 • Taksim Belediyesi Gazinosu Fotoğraf Servisi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Taksim Belediyesi Gazinosu Fotoğraf Servisi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  TLSold
 • Aksaray Orduevi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Aksaray Orduevi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  TLSold
 • Siyasi Parti Rozetleri-6 Adet

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Siyasi Parti Rozetleri-6 Adet

  TLSold
 • Davet Kartı-4 Adet

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Davet Kartı-4 Adet

  TLSold
 • Banque de Baecque Beau Çek Defteri, Kullanılmamış-1837 ve 2008 yılları arasında var olan bir Fransız bankasıydı.

  Lot No: 150

  Lot: 150

  Banque de Baecque Beau Çek Defteri, Kullanılmamış-1837 ve 2008 yılları arasında var olan bir Fransız bankasıydı.

  TLSold
 • Film Afişi: Takip - Kartal Tibet & Bahar Erdeniz / Barlık Film -67x100

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Film Afişi: Takip - Kartal Tibet & Bahar Erdeniz / Barlık Film -67x100

  TLSold
 • Film Afişi: Erkeksen Kaçma - Kartal Tibet & Semra Özdamar -65,5x100

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Film Afişi: Erkeksen Kaçma - Kartal Tibet & Semra Özdamar -65,5x100

  TLSold
 • Film Afişi: Çeko ''Batıdan Gelen Adam'' - Cihangir Kaffani / Erman Film -71x101

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Film Afişi: Çeko ''Batıdan Gelen Adam'' - Cihangir Kaffani / Erman Film -71x101

  TLSold
 • Tarihten Dans Konulu Tütün Etiketi Albümü-Ciltli , Cildin Üst Kapağında Ayrılma Mevcut , 20 Sayfa / 21x30

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Tarihten Dans Konulu Tütün Etiketi Albümü-Ciltli , Cildin Üst Kapağında Ayrılma Mevcut , 20 Sayfa / 21x30

  TLSold
 • Les Pirates De L'air / Pierre Vernou-Paris, 1921, Kullanım İzleri ve Hafif Yırtıklar Mevcut , Ciltli , 238 Sayfa / 28x18

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Les Pirates De L'air / Pierre Vernou-Paris, 1921, Kullanım İzleri ve Hafif Yırtıklar Mevcut , Ciltli , 238 Sayfa / 28x18

  TLSold
 • Amintiri Despre V.I.Lenin - Cilt 1-Bükreş, 1957, Kullanım İzleri Mevcut , Ciltli , 677 Sayfa / 27x20

  Lot No: 156

  Lot: 156

  Amintiri Despre V.I.Lenin - Cilt 1-Bükreş, 1957, Kullanım İzleri Mevcut , Ciltli , 677 Sayfa / 27x20

  TLSold
 • Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini - Lois de Bernieres -İstanbul Temmuz 2000 , Karton Kapak , 465 Sayfa / 21x14

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini - Lois de Bernieres -İstanbul Temmuz 2000 , Karton Kapak , 465 Sayfa / 21x14

  TLSold
 • The Imperial Ottoman Bank - Andre Autheman-1.Baskı İstanbul - Haziran 2002 , Karton Kapak , Kuşe Baskı, 303 Sayfa / 23x16

  Lot No: 158

  Lot: 158

  The Imperial Ottoman Bank - Andre Autheman-1.Baskı İstanbul - Haziran 2002 , Karton Kapak , Kuşe Baskı, 303 Sayfa / 23x16

  TLSold
 • Dictionnaire Complet - P. Larousse-Paris, 1907, Ciltli , Tam Resimli Sözlük , 1442 Sayfa / 17x11

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Dictionnaire Complet - P. Larousse-Paris, 1907, Ciltli , Tam Resimli Sözlük , 1442 Sayfa / 17x11

  TLSold
 • Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar ve Osmanlı Okurlar XVI.Yüzyıl Şiraz El Yazmaları / Lale Uluç-1.Baskı İstanbul Aralık 2006 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 531 Sayfa / 30x24

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar ve Osmanlı Okurlar XVI.Yüzyıl Şiraz El Yazmaları / Lale Uluç-1.Baskı İstanbul Aralık 2006 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 531 Sayfa / 30x24

  TLSold
 • Kemal Atatürk - Değişim ve Uluslaşma Süreci - Bernard Lewis 1998-Çok Nadir - Üzerinde Hiç Açılmamış Jelatini Bulunmaktadır, Korumalı Karton Kutusu Mevcut, Ciltli - Şömizli, 158 Sayfa / 33x43

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Kemal Atatürk - Değişim ve Uluslaşma Süreci - Bernard Lewis 1998-Çok Nadir - Üzerinde Hiç Açılmamış Jelatini Bulunmaktadır, Korumalı Karton Kutusu Mevcut, Ciltli - Şömizli, 158 Sayfa / 33x43

  TLSold
 • Arrete Relatif A La Simlification De L'enseignement De La Syntaxe Française-Fransız Sözdiziminin Hızalanmasının Simlifikasyonu Ve Sözlük , 1223 Sayfa / 16x10

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Arrete Relatif A La Simlification De L'enseignement De La Syntaxe Française-Fransız Sözdiziminin Hızalanmasının Simlifikasyonu Ve Sözlük , 1223 Sayfa / 16x10

  TLSold
 • Traite De Droit Constitutionnel -Paris, Kullanım İzleri Mevcut , Ciltli , 875 Sayfa / 22x14

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Traite De Droit Constitutionnel -Paris, Kullanım İzleri Mevcut , Ciltli , 875 Sayfa / 22x14

  TLSold
 • Cumhuriyet Dönemi Madeni Paralar Kataloğu 1923 -1971-1978 , M.Bülent Coşkun Tarafından Islak İmzalı , 59 Sayfa / 24x16,5

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Cumhuriyet Dönemi Madeni Paralar Kataloğu 1923 -1971-1978 , M.Bülent Coşkun Tarafından Islak İmzalı , 59 Sayfa / 24x16,5

  TLSold
 • Grosser Weltatlas / Ansiklopedik Büyük Atlas-İstanbul 1993 , Ciltli - Şömizli , 280 Sayfa / 37x27

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Grosser Weltatlas / Ansiklopedik Büyük Atlas-İstanbul 1993 , Ciltli - Şömizli , 280 Sayfa / 37x27

  TLSold
 • Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler Çeviren Seha L. Meray-3.Baskı 1993, Kutusunda - Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 8 Cilt / 25x17x16 (Kutunun Üst Bölümünde Sökülme Var)

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler Çeviren Seha L. Meray-3.Baskı 1993, Kutusunda - Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 8 Cilt / 25x17x16 (Kutunun Üst Bölümünde Sökülme Var)

  TLSold
 • Muhtasar Usûl-i Fârisî-Mekteb-i Sultani Fars Edebiyatı muallimlerinden Feyzi tarafından hazırlanan ve Maarif Nezareti'nin ruhsatıyla Valide Han 26 Numaralı matbaada tab' olunan "Muhtasar Usûl-i Fârisî"

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Muhtasar Usûl-i Fârisî-Mekteb-i Sultani Fars Edebiyatı muallimlerinden Feyzi tarafından hazırlanan ve Maarif Nezareti'nin ruhsatıyla Valide Han 26 Numaralı matbaada tab' olunan "Muhtasar Usûl-i Fârisî"

  TLSold
 • Serres Paradis / Elisabeth Barbier -Fransa Mart 1974 , Fransızca , Karton kapak ,440 Sayfa / 17x11

  Lot No: 168

  Lot: 168

  Serres Paradis / Elisabeth Barbier -Fransa Mart 1974 , Fransızca , Karton kapak ,440 Sayfa / 17x11

  TLSold
 • Hüsran Filizleri, Toplu Şiirler - Celal Sılay-1.Baskı İstanbul Aralık 2000 , Karton Kapak , 582 Sayfa / 21x13,5

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Hüsran Filizleri, Toplu Şiirler - Celal Sılay-1.Baskı İstanbul Aralık 2000 , Karton Kapak , 582 Sayfa / 21x13,5

  TLSold
 • Hadis / Hat Yazıları Çeşitli Hattatlardan (Milliyet Yayınları)-İstanbul 1983 , Çeşitli Hattatlardan Hat Yazı Örnekleri , Karton Kapak , 41 Sayfa / 22x31

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Hadis / Hat Yazıları Çeşitli Hattatlardan (Milliyet Yayınları)-İstanbul 1983 , Çeşitli Hattatlardan Hat Yazı Örnekleri , Karton Kapak , 41 Sayfa / 22x31

  TLSold
 • Litterature Française -Paris , Ciltli , Fransız Edebiyatı , Fransızca , Kullanım İzleri Var , 615 Sayfa / 18x12

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Litterature Française -Paris , Ciltli , Fransız Edebiyatı , Fransızca , Kullanım İzleri Var , 615 Sayfa / 18x12

  TLSold
 • Türkiye Jeton Tarihçesi Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Ticari İşletmeler Ve Sosyal Hayatta Jeton-1.Baskı İzmir Temmuz 2022 , Karton Kapak , Kuşe Baskı, 107 Sayfa / 23x15

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Türkiye Jeton Tarihçesi Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Ticari İşletmeler Ve Sosyal Hayatta Jeton-1.Baskı İzmir Temmuz 2022 , Karton Kapak , Kuşe Baskı, 107 Sayfa / 23x15

  TLSold
 • Bir Tutkudur Trabzon - İ. Gündar Kayaoğlu, Öner Ciravoğlu, 1997-1.Baskı İstanbul Kasım 1997 , Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 574 Sayfa / 23x28

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Bir Tutkudur Trabzon - İ. Gündar Kayaoğlu, Öner Ciravoğlu, 1997-1.Baskı İstanbul Kasım 1997 , Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 574 Sayfa / 23x28

  TLSold
 • Beşiktaş Tarihi İlkleriyle Unutulmayanlarıyla Yüzüncü Yılında -2.Baskı İstanbul 2004 , Ciltli - Şömizli , 331 Sayfa / 28,5x22,5 cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Beşiktaş Tarihi İlkleriyle Unutulmayanlarıyla Yüzüncü Yılında -2.Baskı İstanbul 2004 , Ciltli - Şömizli , 331 Sayfa / 28,5x22,5 cm

  TLSold
 • İstanbul , Hatıralar Ve Şehir / Orhan Pamuk-1.Baskı İstanbul Aralık 2003 , Karton Kapak , 360 Sayfa / 21,5x13,5 cm

  Lot No: 175

  Lot: 175

  İstanbul , Hatıralar Ve Şehir / Orhan Pamuk-1.Baskı İstanbul Aralık 2003 , Karton Kapak , 360 Sayfa / 21,5x13,5 cm

  TLSold
 • English Lesson After - S.Algel's Method-1924 , Ciltli İngilizceye Giriş , Kullanım İzleri Mevcut , 248 Sayfa / 20x13

  Lot No: 176

  Lot: 176

  English Lesson After - S.Algel's Method-1924 , Ciltli İngilizceye Giriş , Kullanım İzleri Mevcut , 248 Sayfa / 20x13

  TLSold
 • İslam Sanatında Türkler -İstanbul Mayıs 1982 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 280 Sayfa / 33x24

  Lot No: 177

  Lot: 177

  İslam Sanatında Türkler -İstanbul Mayıs 1982 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 280 Sayfa / 33x24

  TLSold
 • Cappadocia Editör - Metin Sözen-2.Baskı İstanbul 2000 , Ciltli - Şömizli , 591 Sayfa / 31x24 cm

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Cappadocia Editör - Metin Sözen-2.Baskı İstanbul 2000 , Ciltli - Şömizli , 591 Sayfa / 31x24 cm

  TLSold
 • The Life & Times of Napoleon-İtaly 1966 , Ciltli - Kuşe Baskı, 75 Sayfa / 29x23

  Lot No: 179

  Lot: 179

  The Life & Times of Napoleon-İtaly 1966 , Ciltli - Kuşe Baskı, 75 Sayfa / 29x23

  TLSold
 • Safde Tarim Koleksiyonu - Leopold Levy'den Orhan Peker'e Kaybolmuş Bir Sanatçı Aktedron Fikret-İstanbul Ocak 2002 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 175 Sayfa / 29x23

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Safde Tarim Koleksiyonu - Leopold Levy'den Orhan Peker'e Kaybolmuş Bir Sanatçı Aktedron Fikret-İstanbul Ocak 2002 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 175 Sayfa / 29x23

  TLSold
 • İsmet İnönü Defterler (1919-1973)-1.Baskı İstanbul Aralık 2001 , Ciltli - Şömizli İki Cilt , 1294 Sayfa / 24x17 cm

  Lot No: 181

  Lot: 181

  İsmet İnönü Defterler (1919-1973)-1.Baskı İstanbul Aralık 2001 , Ciltli - Şömizli İki Cilt , 1294 Sayfa / 24x17 cm

  TLSold
 • İsfila 2023 Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2022-1.Baskı İstanbul 2022 , Ciltli - Şömizli , 574 Sayfa / 27x19,5 cm

  Lot No: 182

  Lot: 182

  İsfila 2023 Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-2022-1.Baskı İstanbul 2022 , Ciltli - Şömizli , 574 Sayfa / 27x19,5 cm

  TLSold
 • Michio Kaku Fizik Ansiklopedisi -5 Cilt Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcut , Ciltli - Kuşe Baskı, / 21x15

  Lot No: 183

  Lot: 183

  Michio Kaku Fizik Ansiklopedisi -5 Cilt Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcut , Ciltli - Kuşe Baskı, / 21x15

  TLSold
 • The Most Important People -1953-1.Baskı Cardinal Şubat 1953 , Ciltli , Kullanım İzleri Mevcut Ciltte Sökülme Var , 423 Sayfa / 17x11x

  Lot No: 184

  Lot: 184

  The Most Important People -1953-1.Baskı Cardinal Şubat 1953 , Ciltli , Kullanım İzleri Mevcut Ciltte Sökülme Var , 423 Sayfa / 17x11x

  TLSold
 • İspanyol Defteri / Orhan Peker -Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, / 34x24

  Lot No: 185

  Lot: 185

  İspanyol Defteri / Orhan Peker -Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, / 34x24

  TLSold
 • Innocente / Gabriel D'Annuntsıo -Atina 1926 , Ciltli , Kullanım İzleri Var , Yunanca 349 Sayfa / 16x11

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Innocente / Gabriel D'Annuntsıo -Atina 1926 , Ciltli , Kullanım İzleri Var , Yunanca 349 Sayfa / 16x11

  TLSold
 • Efektif Spesimen Kataloğu-Ciltli , Fihrist Dizilimli / 28x22

  Lot No: 187

  Lot: 187

  Efektif Spesimen Kataloğu-Ciltli , Fihrist Dizilimli / 28x22

  TLSold
 • Selim Cebeci - 26/1-Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 63 Sayfa / 29x23

  Lot No: 188

  Lot: 188

  Selim Cebeci - 26/1-Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 63 Sayfa / 29x23

  TLSold
 • Bert Dewilde / Roger Pintens-1.Baskı Germany 1981 , Ciltli - Şömizli , 95 Sayfa / 28x24

  Lot No: 189

  Lot: 189

  Bert Dewilde / Roger Pintens-1.Baskı Germany 1981 , Ciltli - Şömizli , 95 Sayfa / 28x24

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti Nümismatik Kataloğu - Fikret Kuçlu/Murat Demirdöğen-Ankara 2022 , Karton Kapak Ofset Baskı , 217 Sayfa 27,5x19,5

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Osmanlı İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti Nümismatik Kataloğu - Fikret Kuçlu/Murat Demirdöğen-Ankara 2022 , Karton Kapak Ofset Baskı , 217 Sayfa 27,5x19,5

  TLSold
 • Türk Ressamları Dizisi - 9 Hoca Ali Rıza 1858 - 1930-1.Baskı İstanbul Eylül 2005 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 317 Sayfa / 29x21

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Türk Ressamları Dizisi - 9 Hoca Ali Rıza 1858 - 1930-1.Baskı İstanbul Eylül 2005 , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 317 Sayfa / 29x21

  TLSold
 • Gez Dünya'yı Gör Konya'yı - Ahsen Erdoğan, 2001-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 450 Sayfa / 24x30

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Gez Dünya'yı Gör Konya'yı - Ahsen Erdoğan, 2001-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 450 Sayfa / 24x30

  TLSold
 • Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.33-34-İstanbul 1996 , Karton Kapak , 96 Sayfa / 24x17

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.33-34-İstanbul 1996 , Karton Kapak , 96 Sayfa / 24x17

  TLSold
 • EskiBahçe - Yeni Bahçe Tezer Özlü Bütün Yapıtları (Öykü)-İstanbul Mart 2000 , Karton Kapak , 119 Sayfa / 21x13,5

  Lot No: 194

  Lot: 194

  EskiBahçe - Yeni Bahçe Tezer Özlü Bütün Yapıtları (Öykü)-İstanbul Mart 2000 , Karton Kapak , 119 Sayfa / 21x13,5

  TLSold
 • A History Of The Ottoman Bank / Edhem Eldem-İstanbul October 1999 ,Ciltli - Şömizli ,608 Sayfa / 25,5x16,5

  Lot No: 195

  Lot: 195

  A History Of The Ottoman Bank / Edhem Eldem-İstanbul October 1999 ,Ciltli - Şömizli ,608 Sayfa / 25,5x16,5

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu Kağıt Paraları-1.Baskı İstanbul 2021 , Karton Kapak ,193 Sayfa / 21x15

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Osmanlı İmparatorluğu Kağıt Paraları-1.Baskı İstanbul 2021 , Karton Kapak ,193 Sayfa / 21x15

  TLSold
 • Edirne: Serhattaki Payitaht Emin Nedret işli - M.Sabri Koz-1.Baskı İstanbul Kasım 1996 , Bez Ciltli Kuşe Kağıt, 656 Sayfa / 28,5x23,5

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Edirne: Serhattaki Payitaht Emin Nedret işli - M.Sabri Koz-1.Baskı İstanbul Kasım 1996 , Bez Ciltli Kuşe Kağıt, 656 Sayfa / 28,5x23,5

  TLSold
 • Tazminattan Cumhuriyete Osmanlı Bankası Bank-ı Osman-ı Şahane / Andre Autheman-1.Baskı Haziran 2002 , Şömizli , 286 Sayfa / 24x16

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Tazminattan Cumhuriyete Osmanlı Bankası Bank-ı Osman-ı Şahane / Andre Autheman-1.Baskı Haziran 2002 , Şömizli , 286 Sayfa / 24x16

  TLSold
 • Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.20-İstanbul 1986 , Karton Kapak , 32 Sayfa / 24x17

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.20-İstanbul 1986 , Karton Kapak , 32 Sayfa / 24x17

  TLSold
 • Büyük Veri İş Başında / 45 Yıldız Şirket Büyük Veri'yi Nasıl Kullandı? - Bernard Marr-1.Baskı , Kasım 2017 , Karton Kapak , 296 Sayfa /21,5x14,5

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Büyük Veri İş Başında / 45 Yıldız Şirket Büyük Veri'yi Nasıl Kullandı? - Bernard Marr-1.Baskı , Kasım 2017 , Karton Kapak , 296 Sayfa /21,5x14,5

  TLSold
 • Barbar Conan Türkçe Vintage Çizgi roman-Ciltli , 49 Sayfa / 27x19

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Barbar Conan Türkçe Vintage Çizgi roman-Ciltli , 49 Sayfa / 27x19

  TLSold
 • Çiçekten Sofraya Balın Öyküsü - Muhsin Doğaroğlu, 2007-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 208 Sayfa / 24x34

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Çiçekten Sofraya Balın Öyküsü - Muhsin Doğaroğlu, 2007-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 208 Sayfa / 24x34

  TLSold
 • Burhan Doğançay: A Retrospective-1.Baskı Mayıs 2001 , Ciltli - Şömizli , 360 Sayfa / 28x24

  Lot No: 203

  Lot: 203

  Burhan Doğançay: A Retrospective-1.Baskı Mayıs 2001 , Ciltli - Şömizli , 360 Sayfa / 28x24

  TLSold
 • Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.41-İstanbul 2009 , Karton Kapak , 93 Sayfa / 24x17

  Lot No: 204

  Lot: 204

  Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.41-İstanbul 2009 , Karton Kapak , 93 Sayfa / 24x17

  TLSold
 • Köroğlu / Memet Fuat Yaşamı , Düşünce Dünyası , Sanatçı Kişiliği , Secme Şiirleri -2.Baskı İstanbul Eylül 2004 , Karton Kapak , 177 Sayfa / 20x13,5 cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Köroğlu / Memet Fuat Yaşamı , Düşünce Dünyası , Sanatçı Kişiliği , Secme Şiirleri -2.Baskı İstanbul Eylül 2004 , Karton Kapak , 177 Sayfa / 20x13,5 cm

  TLSold
 • Türk Nümismatiğinde Jetonlar 1-1.Baskı İstanbul 1989 , Karton Kapak , 240 Sayfa / 19,5x13

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Türk Nümismatiğinde Jetonlar 1-1.Baskı İstanbul 1989 , Karton Kapak , 240 Sayfa / 19,5x13

  TLSold
 • Türkiye'nin Köprüleri-Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 155 Sayfa / 29x31

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Türkiye'nin Köprüleri-Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 155 Sayfa / 29x31

  TLSold
 • Kirlenen Çağ , 3 Aylık Düşünce Dergisi Sayı 2 , Güz 1994-Karton Kapak , 269 Sayfa / 24x16,5 cm

  Lot No: 208

  Lot: 208

  Kirlenen Çağ , 3 Aylık Düşünce Dergisi Sayı 2 , Güz 1994-Karton Kapak , 269 Sayfa / 24x16,5 cm

  TLSold
 • Atatürk'te Konular Ansiklopedisi, Seyfettin Turhan-Karton Kapak, Ön Kapakta Çizgiler Mevcut, 557 Sayfa / 24x16,5 cm

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Atatürk'te Konular Ansiklopedisi, Seyfettin Turhan-Karton Kapak, Ön Kapakta Çizgiler Mevcut, 557 Sayfa / 24x16,5 cm

  TLSold
 • Ali Pasiner, Alabalıktan Zarganaya Türkiye Balıkları Fotoğraflar: Ara Güler-1.Baskı 2003 Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 239 Sayfa / 34x24

  Lot No: 210

  Lot: 210

  Ali Pasiner, Alabalıktan Zarganaya Türkiye Balıkları Fotoğraflar: Ara Güler-1.Baskı 2003 Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 239 Sayfa / 34x24

  TLSold
 • Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.32-İstanbul 1992 , Karton Kapak , 88 Sayfa / 24x17

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.32-İstanbul 1992 , Karton Kapak , 88 Sayfa / 24x17

  TLSold
 • Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin-Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 349 Sayfa / 28,5x23

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Sırtı Dağ, Yüzü Deniz: Mersin-Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 349 Sayfa / 28,5x23

  TLSold
 • Paradise Preserved / İlhan Akşit-1.Baskı İstanbul Aralık 2009 , Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcut , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 287 Sayfa / 28x28

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Paradise Preserved / İlhan Akşit-1.Baskı İstanbul Aralık 2009 , Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcut , Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 287 Sayfa / 28x28

  TLSold
 • Hanedandan Bir Ressam Abdülmecid Efendi-1.Baskı 2004 Ciltli - Şömizli , 222 Sayfa / 29x21

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Hanedandan Bir Ressam Abdülmecid Efendi-1.Baskı 2004 Ciltli - Şömizli , 222 Sayfa / 29x21

  TLSold
 • Barış ve Savaş, 3 Aylık Düşünce Dergisi - Sayı 3 Kış 1995-Karton Kapak , 211 Sayfa / 24x16,5

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Barış ve Savaş, 3 Aylık Düşünce Dergisi - Sayı 3 Kış 1995-Karton Kapak , 211 Sayfa / 24x16,5

  TLSold
 • Adana: Köprü Başı, Efsaneden Tarihe Tarihten Bugüne - Artu, Erman - M. Sabri Koz, 2000-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Şömizli- Ciltli, 610 Sayfa / 23x29

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Adana: Köprü Başı, Efsaneden Tarihe Tarihten Bugüne - Artu, Erman - M. Sabri Koz, 2000-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Şömizli- Ciltli, 610 Sayfa / 23x29

  TLSold
 • Dünya Büyük Bir Mağaza , 3 Aylık Düşünce Dergisi Sayı:5 - Güz 1995-Karton Kapak , 325 Sayfa / 24x16,5 - Arka Kapak Kartonunda Çok Küçük Aşınma İzi Mevcut

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Dünya Büyük Bir Mağaza , 3 Aylık Düşünce Dergisi Sayı:5 - Güz 1995-Karton Kapak , 325 Sayfa / 24x16,5 - Arka Kapak Kartonunda Çok Küçük Aşınma İzi Mevcut

  TLSold
 • Yoldaşımız At - Kudret Emiroğlu, Ahmet Yüksel, 2004-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli , Kuşe Baskı, 318 Sayfa / 24x34

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Yoldaşımız At - Kudret Emiroğlu, Ahmet Yüksel, 2004-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli , Kuşe Baskı, 318 Sayfa / 24x34

  TLSold
 • AŞK : 3 Aylık Düşünce Dergisi Sayı: 4 - Bahar 1995-1.Baskı 1995 Karton Kapak , 339 Sayfa / 24x16,5

  Lot No: 219

  Lot: 219

  AŞK : 3 Aylık Düşünce Dergisi Sayı: 4 - Bahar 1995-1.Baskı 1995 Karton Kapak , 339 Sayfa / 24x16,5

  TLSold
 • Anadolu Nümismatik Bülteni-10 Haziran 2009 Kuşe Kapak ve Sayfalar , 15 Sayfa / 29,5x21

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Anadolu Nümismatik Bülteni-10 Haziran 2009 Kuşe Kapak ve Sayfalar , 15 Sayfa / 29,5x21

  TLSold
 • Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.31-İstanbul 1992 , Karton Kapak , 56 Sayfa / 24x17

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Türk Nümismatik Derneği Yayınları Bülten No.31-İstanbul 1992 , Karton Kapak , 56 Sayfa / 24x17

  TLSold
 • Dadaloğlu Memet Fuat-1.Baskı İstanbul Ocak 2002 , Karton Kapak , 149 Sayfa / 21x13,5

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Dadaloğlu Memet Fuat-1.Baskı İstanbul Ocak 2002 , Karton Kapak , 149 Sayfa / 21x13,5

  TLSold
 • Gaziantep ''Dört Yanını Dağlar Bağlar'' - Selehattin Özpalabıyıklar-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 351 Sayfa / 23x29

  Lot No: 223

  Lot: 223

  Gaziantep ''Dört Yanını Dağlar Bağlar'' - Selehattin Özpalabıyıklar-Özel Karton Korumalı Kılıfı Mevcuttur, Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 351 Sayfa / 23x29

  TLSold
 • Sedefkar - Altın Oymacı / Gümüş Kakmacı-1.Baskı Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 80 Sayfa / 21x14,5

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Sedefkar - Altın Oymacı / Gümüş Kakmacı-1.Baskı Ciltli - Şömizli Kuşe Baskı, 80 Sayfa / 21x14,5

  TLSold
 • Kuyucaklı Yusuf - Sabahattin Ali-İstanbul Haziran 2005 , Karton Kapak , 222 Sayfa / 21x13,5

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Kuyucaklı Yusuf - Sabahattin Ali-İstanbul Haziran 2005 , Karton Kapak , 222 Sayfa / 21x13,5

  TLSold
 • Ruh Dinginliği Üzerine - Lucius Annacus Seneca-İstanbul Haziran 2005 , Karton Kapak , 222 Sayfa / 21x13,5

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Ruh Dinginliği Üzerine - Lucius Annacus Seneca-İstanbul Haziran 2005 , Karton Kapak , 222 Sayfa / 21x13,5

  TLSold
 • Bir Medeniyet Tomurcuğu ''Osman Gazi'' Rehberi-Dergi, Bursa Kasım 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  Lot No: 227

  Lot: 227

  Bir Medeniyet Tomurcuğu ''Osman Gazi'' Rehberi-Dergi, Bursa Kasım 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  TLSold
 • Medeniyetin Açan İlk Tomurcuğu Orhan Gazi Rehber,-Dergi, Bursa Ekim 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  Lot No: 228

  Lot: 228

  Medeniyetin Açan İlk Tomurcuğu Orhan Gazi Rehber,-Dergi, Bursa Ekim 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  TLSold
 • Çelebi Mehmet &Yeşil Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Ocak 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 18 Sayfa / 16x24

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Çelebi Mehmet &Yeşil Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Ocak 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 18 Sayfa / 16x24

  TLSold
 • Yıldırım Beyazid & Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Nisan 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Yıldırım Beyazid & Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Nisan 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  TLSold
 • Avrupa Kapılarını Açan Sultan , l.Murat Han ve Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Nisan 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Avrupa Kapılarını Açan Sultan , l.Murat Han ve Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Nisan 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar - 14 Sayfa / 16x24

  TLSold
 • Bursa'daki Son Sultan , ll.Murad Han ve Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Şubat 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar -18 Sayfa / 16x24

  Lot No: 232

  Lot: 232

  Bursa'daki Son Sultan , ll.Murad Han ve Külliyesi Rehberi-Dergi, Bursa Şubat 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar -18 Sayfa / 16x24

  TLSold
 • Bursa Ulucami Rehberi-Dergi, Bursa Ocak 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar -18 Sayfa / 16x24 Boyutlarında

  Lot No: 233

  Lot: 233

  Bursa Ulucami Rehberi-Dergi, Bursa Ocak 2011 Kuşe Kapak ve Sayfalar -18 Sayfa / 16x24 Boyutlarında

  TLSold
 • Atatürk'ün Yurt Gezileri-1.Baskı Ankara 1975 , Ciltli Kapaklı , 369 Sayfa / 24x16 Boyutlarında

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Atatürk'ün Yurt Gezileri-1.Baskı Ankara 1975 , Ciltli Kapaklı , 369 Sayfa / 24x16 Boyutlarında

  TLSold
 • Turkish Ceramıcs-Topkapı Sarayı Müzesi , Ciltli Kapak Ofset Kuşe Kağıda Baskılı , 144 Sayfa / 5x25 Boyutlarıda

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Turkish Ceramıcs-Topkapı Sarayı Müzesi , Ciltli Kapak Ofset Kuşe Kağıda Baskılı , 144 Sayfa / 5x25 Boyutlarıda

  TLSold
 • Panorama de Smyrne: 1928 İzmir Panoraması Ciltli Kapak

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Panorama de Smyrne: 1928 İzmir Panoraması Ciltli Kapak

  TLSold
 • Banka Reklamları (Eski Dergi ve Kitaplardan Toplanmış)-9 Adet

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Banka Reklamları (Eski Dergi ve Kitaplardan Toplanmış)-9 Adet

  TLSold
 • Trianon Gazinosu Fotoğraf Servisi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Trianon Gazinosu Fotoğraf Servisi, Kapaklı Fotoğraf Kabı

  TLSold
 • Siyah Beyaz Fotoğraf Lotu (Farklı Konular)-4 Adet

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Siyah Beyaz Fotoğraf Lotu (Farklı Konular)-4 Adet

  TLSold